Ako prebieha predaj firiem?

Post in Výrobky

Predaj firmy môžeme rozdeliť do dvoch kategórii:

Predaj firmy 41business.com a predaj obchodného podielu. Pri predaji celej firmy sa mení konateľ spoločnosti s firmou sa kupuje aj jej imanie. Pri kupé podielu sa mení vo firme spoločník. Osoba, ktorá podiel predáva, čiže predajca môže predať svoj podiel v spoločnosti z rôznych dôvodov. Ako dôvod môže uviesť nezáujem ďalej pokračovať v biznise alebo odchod na dôchodok. Ak sa v spoločnosti okrem neho nachádzajú aj iný spoločníci, čiže je viazaný na spoločenskú zmluvu tak potom musí všetkým spoločníkom oznámiť, že sa svoj podiel vo firme rozhodol predať.

Firma na predaj

Následne mu spoločníci udelia svoj súhlas. Po procese odsúhlasenie všetkých spoločníkov môže predajca zrealizovať svoj prevod, ktorý sa uskutočňuje pomocou zmluvy o prevode podielu. Takáto zmluva obsahuje osobné údaje o oboch stranách. Taktiež sa v nej nachádzajú základné informácie o spoločnosti ako aj vo výške predávaného podielu. Podpisy predajca, ako ak kupujúceho budú overené príslušným notárom. Proces prevodu spoločnosti alebo podielu prebieha plynulejšie vtedy ak v spoločnosti figurujete výlučne len vy sám a nemáte žiadnych spoločníkov, ktorí by vám museli tento návrh o prevode odsúhlasiť.

Firma na predaj

Okrem štandardných spoločnosti sa predávajú aj novodobé spoločnosti s názvom ready-made ide o novozaložené spoločnosti, ktoré vznikli práve nato, aby sa v budúcnosti predali. Takéto spoločnosti nemajú žiadne iné predchádzajúce skúsenosti s podnikaním. Spoločnosti sú zapísané v obchodnom registri a taktiež majú pridelené svoje identifikačné číslo organizácie. Ako veľkú výhodu môžete rozhodne vnímať to, že spoločnosti majú splatené základné imanie v plnej výške, ktoré je vo výške 5000€. Spoločnosti sú plné k dispozícií okamžite od podpisu zmluvy. Takéto spoločnosti sú veľmi výhodne pre záujemcov, ktorí chcú začať podnikať, čo najskôr.