Predaj spoločnosti

Post in Výrobky

Spoločností je veľmi veľa. Aj vy sám ste podnikateľ? Určite vlastníte spoločnosť s viacerými vlastníkmi a veľmi radi ste, ak sa vašej spoločnosti darí. Je veľmi jednoduché založiť si vlastnú spoločnosť. Potrebujete k tomu len kapitál. Musíte taktiež vedieť, v akej oblasti chcete podnikať. Tomu sa hovorí predmet podnikania. Veľmi dôležitým je aj správny výber názvu spoločnosti. Nemôže sa váš názov spoločnosti biť s nejakým iným veľmi podobným názvom. Ľudia by si vás mýlili práve s tou druhou spoločnosťou. Môžete si zistiť, aké názvy spoločností sú možné. Je na to program, kde si to viete zistiť.

podnikateľ

Dnešná doba je veľmi moderné. Ľudia chcú vlastniť svoje spoločnosti a získavať z nich peniaze. Zisky sú pre každú spoločnosť tými dôležitými. Ak firmy nie je v zisku, nachádza sa v strate alebo na hranici prežitia. Musíte myslieť na platy svojich zamestnancov, na výdavky za energie, za prenájom nehnuteľnosti alebo aj náklady úradom.

Sú spoločnosti, ktoré nevydržia tento nápor a tlak, a dostávajú sa do krachu. Ako viete ponúknuť svoju sro na predaj?

online predaj

Spoločnosť viete predať niekomu z vašich známych alebo z vašich kontaktov. Určite sa niekto nájde, kto by rád vašu spoločnosť viedol. Musíte sa dohodnúť. Veľmi vhodné a potrebné je aj to, že o predaji vašej spoločnosti musíte informovať všetkých zamestnancov na porade. Porady robievate veľmi často a zisťujete, či sa vašej spoločnosti darí a či si každý zamestnanec robí svoju prácu dobre. Keď sa dohodnete na predaji, nový majiteľ musí podpísať dokumenty k predaju. Je dôležitý overený podpis, takže túto zmenu spíšte u notára v notárskom úrade. Predaj s.r.o. nie je zložitým procesom, ktorý by ste nezvládli. Potrebujete nájsť len vhodné kupcu, s ktorým by ste sa dohodli, že vašu spoločnosť prevezme. Ak máte dobré kontakty a vaša spoločnosť bola predtým úspešná, tak to pôjde celkom jednoducho.