Ako ukončiť živnosť

Post in Výrobky

Ak sa rozhodnete z vám pochopiteľných dôvodov ukončiť vaše podnikateľské aktivity, je potrebné dodržať určité postupy, aby to vôbec bolo možné a v súlade s legislatívou v našej krajine. K dôvodom, ktoré vedú podnikateľov k danému rozhodnutiu, býva rozhodnutie pre iný typ podnikania, odchod do dôchodku, sťahovanie, cestovanie a množstvo iných odôvodnení, ktoré vedú k ukončeniu živnosti.

vyhnite sa stresom pri ukončení podnikania

Ak podnikáte na základe živnostenského oprávnenia, je v takomto prípade požiadať o jeho zrušenie. V dnešnej dobe sa dá celý proces absolvovať formou online, takže fyzicky sa za týmto účelom nemusíte nikde premiestňovať. Všetko potrebné a nevyhnutné vybavíte z pohodlia vášho domova. Pri ukončení živnosti sa neplatia žiadne poplatky, ktoré s tým bezvýhradne súvisia. Potrebujete vyplniť prislúchajúci dokument a dôsledne ho vyplniť. V dokumente je potrebné uviesť požadované údaje, ku ktorým sa okrem samotného mena živnostníka uvádza aj rodné číslo, identifikačné číslo a ostatné vyžiadané informácie.

ukončenie podnikania

Formulár pozostáva aj z dvoch tabuliek, ktoré sa vzťahujú k jednotlivým predmetom podnikania. Prvým miestom, kde je vaše rozhodnutie potrebné oznámiť je okresný úrad a prislúchajúci odbor, ktorý sa zaoberá práve samotným ukončením živnosti. Daňový úrad potrebujete kontaktovať v priebehu 30 dní ohľadom zrušenia registrácie na daň z príjmov. Aj keď odbor živnostenského oprávnenia informuje o ukončení podnikania daňový úrad, požiadať o zrušenie registrácie k dani z príjmov, prípadne k dani z pridanej hodnoty je vašou povinnosťou. Ukončenie živnosti povinnosti je údaj, ktorý často v súvislosti s ukončením podnikania zadávame do vyhľadávača. Ukončenie podnikania je závažným krokom, ktorý formuje vašu budúcnosť do nových smerov, preto by ste toto zásadné rozhodnutie mali dostatočne zvážiť a prekonzultovať s odborníkmi pre danú oblasť.

O ukončení živnosti informuje živnostenský úrad aj zdravotnú a sociálnu poisťovňu. Komunikácia medzi úradmi je značne prepojená, takže mnoho práce sa odvedie bez vášho úsilia. V prípade nejasností nás neváhajte kontaktovať.